Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

pliszka
5906 d4f7
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viastonerr stonerr
pliszka
2167 7757 500
To ja. Dzisiaj.  I jutro pewnie też.
Reposted fromsiwa siwa viapannamakowa pannamakowa
pliszka
1605 86a4
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viastonerr stonerr

June 25 2015

pliszka

June 24 2015

pliszka
Przypomnij sobie uczucie, jakiego doświadczasz, gdy ktoś cię chwali, kiedy jesteś uznany, zaakceptowany, oklaskiwany. A teraz zestaw je dla kontrastu z uczuciem, jakiego doznajesz na widok zachodu lub wschodu słońca, lub w ogóle przyrody, albo kiedy czytasz książki, lub oglądasz film, który ci się naprawdę podoba. Staraj się odświeżyć w sobie to ostatnie uczucie i porównaj je z pierwszym, które przeżywałeś, gdy cię chwalono. Zrozum, że ten pierwszy rodzaj uczucia pochodzi z szukania swojej własnej chwały i stawiania siebie na pierwszym miejscu. Jest to uczucie z tego świata. Drugie uczucie natomiast pochodzi ze spełnienia aspiracji i nadziei, jest to uczucie duszy
— "Wezwanie do Miłości" Anthony de Mello
Reposted fromonnomnom onnomnom

June 20 2015

pliszka
6172 1b11
Reposted from18 18 viaszerykolk szerykolk
3236 6e38 500

pinavoladas:

tastefullyoffensive:

(photo via mtglilianavess)

#we should measure everything in frightened corgis

“How much do you weigh?”
“About 6 frightened corgis”

“How far are we going?”
“5 kilofrightened corgis”

Reposted fromfumblingalong fumblingalong vialifeless lifeless
pliszka
Reposted fromFlau Flau viawyrzut-sumienia wyrzut-sumienia
pliszka
3978 198c
Reposted fromlittlefool littlefool viaSilentForest SilentForest
pliszka
1322 8d3b 500
Police Dogs In China Waiting For Food Are Better In Lines Than Most People
Reposted fromtelewizja telewizja viasectum-sempra sectum-sempra
pliszka
6993 f397
Reposted fromYuei Yuei vialifeless lifeless
pliszka
6871 30ae
Reposted frompesy pesy viainaska inaska
pliszka
Dla mnie przyjaźń jest dużo "grubsza" niż miłość. Związki miłosne trwają, bo mają aspekt intymny. Przyjaźń musi być czule pielęgnowana, choć nie podpiera się erotyką. To, że do siebie zadzwonimy albo pójdziemy parę razy na imprezę, to za mało. Trzeba też się dobrać. Czekać wytrwale na osobę, której my będziemy pasować i która będzie pasowała nam. To wcale nie jest łatwe.
Reposted fromchocoway chocoway vianihilarian nihilarian
pliszka
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless vialexxie lexxie
pliszka
9391 77ba 500
Reposted fromtoft toft
pliszka
9837 37f8
Reposted fromlittlefool littlefool viayouuung youuung
1745 ec91
Reposted fromsunlight sunlight viafelicka felicka
pliszka
6874 e6e7
pliszka

June 17 2015

pliszka
Nie mów, że kochasz, dopóki nie jesteś pewien, unikaj słów wielkich jak góry, bo im wznioślejsze, w tym większe spada się potem przepaście.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxalchemic xalchemic viapannamakowa pannamakowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl